Willebrand Invest AB (publ) förvärvar majoritet i Grandvik AB

Willebrand Invest AB (publ) förvärvade den 31a augusti 2011 aktier från en av de övriga aktieägarna och utökar sitt innehav från 45,2 % till 51,2 %. Detta medför att Grandvik AB nu klassas som ett koncernbolag under Willebrand Invest vilket skapar mervärde för hela bolagsgruppen i samband med att Grandvik skall utöka sitt utbud av låneprodukter under hösten och vintern.


Grandvik tillhandahåller sin utlåningsverksamhet med fokus på privatmarknaden genom sidan www.kortlan.se.


Kortlån har som avsikt att tillhandahålla en lägre utlåningsränta än genomsnittet genom att kräva en större ekonomisk stabilitet hos sina kunder. Under hösten och vintern kommer Kortlån att utöka sitt låneutbud till att täcka flera specifika behovsgrupper.


Grandvik AB är ett portföljbolag av Willebrand Invest och utgör 8 % av totala portföljvärdet.

 

Ladda ned nyheten som PDF.


För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
www.willebrandinvest.com
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@willebrandinvest.com