Bricknode genomför tre stora lanseringar under april

I denna upplaga av vårt newsletter lanserar vi tre större moduler inom Bricknode Financial Systems samt ett antal mindre förbättringar. Modulerna som lanseras är:

  • Automatisk TRS-rapportering
  • Internationell skattehantering med batchtransaktioner
  • Utökad portföljrapport genom aktivitetsrapport

Automatisk TRS-rapportering

BFS har nu fullt stöd för automatisk hantering av TRS (Transaction Reporting System) rapportering till finansiella myndigheter. En fullständig videoguide finns nu tillgänglig genom länken nedan.

 

 

Internationell skattehantering med batchtransaktioner

BFS lanserar nu en helt ny dashboard för att hantera batchtransaktioner samt ett fullständigt stöd för internationell skatt. Skattehanteringen inkluderar källskattereservationer, dubbel-beskattningsavtal samt mycket mer. En videoguide för hur modulen konfigureras och används finns genom att klicka på länken nedan.

 

Artikellänk: Internationell skattehantering

 

Utökad portföljrapport genom aktivitetsrapport

I och med denna release har BFS en ny rapport som heter aktivitetsrapport vilken är avsevärt mer utförlig än det tidigare depåbeskedet. Läs artikeln om hur detta fungerar samt hur siffrorna räknas ut genom att klicka på länken nedan.

 

Artikellänk: Aktivitetsrapport

 

Fler funktioner för att hantera data vid kursimport

Två nya funktioner har lanserats för att göra datahantering vid import av kurshistorik enklare. Läs artikeln nedan för en närmare beskrivning.

 

Artikellänk: Importera historisk data