Revisorer

Anders Karlsson - Revisorscentrum

Revisorscentrum AB

Anders Karlsson

 

På årsstämman 2014-05-30 valdes Revisorscentrum AB, med den auktoriserade revisorn Anders Karlsson som huvudansvarig revisor.