Styrelse

Victor Wallenberg - Ordförande

Född: 1960

Styrelseordförande i Willebrand Invest AB (publ) sedan 2016.


Victor Wallenberg har en lång bakgrund inom FinTech och utveckling av back office system för den Nordiska marknaden, dels som anställd hos Accept Data / Cap Gemini och dels som grundare och delägare av Abaris som utvecklade AbaSec vilket senare köptes av Tieto.

Emelie Willebrand

Född: 1979

Styrelseledamot i Willebrand Invest AB (publ) sedan 2011.
       
Emelie Willebrand rekryterades som administrativ chef och affärsutvecklare i SYCAP Group under 2008 och arbetade inom SYCAP Group fram till att verksamheten centraliserades till England under 2010. Hon gick tillsammans med det svenska teamet för SYCAP Group över till Bricknode AB under 2010.

Under 2015 blev hon kontorschef för LendyTech.
 

Stefan Willebrand - Styrelseledamot och VD

Född: 1977

VD och ledamot i Willebrand Invest AB (publ) sedan 2011.

Stefan Willebrand har startat och utvecklat företag inom finans och teknologi sedan 1998. Vid tidig 20-årsålder grundade han ett företag som publicerade tekniska analyser online för de globala finansmarknaderna för att sedan bli skribent för Privata Affärer.

År 2000 började han förvalta pengar och startade hedge fond i USA med fokus på algoritmisk handel under 2001. Under 2005 grundade han SYCAP Group vilket senare blev ayondo. Se filmen om historiken här.