Om Willebrand Invest AB

Willebrand Invest AB grundades under 2011 av Stefan Willebrand för att agera som en kapitalpartner åt små företag i uppstartsfasen då kapital och kunskap krävs.


Willebrand Invest har som avsikt att agera globalt men med en lokal förankring där företaget har hittat en nisch bland bolag som behöver mellan 500 000 – 5 miljoner i kapital för att omvandla en idé till en expanderande verksamhet.

 

Grundaren och Vd:n Stefan Willebrand har länge varit aktiv inom finansiell teknologi, kapitalförvaltning och finansiella tjänster och är nu aktiv inom flera företag. Genom sitt helägda bolag Willebrand Group AB inkuberar han tidiga idéer tillsammans med externa partners för att testa om dessa kan bli livskraftiga. När affärskonceptet har visat bärighet introduceras dessa bolag till Willebrand Invest som utgör en bra grogrund för nästa fas i utvecklingen.

Hela processen kan ses som en pyramid. I fas 1 tar Willebrand Group hela risken för att starta och inkubera verksamheten, i vissa fall tillsammans med en eller flera externa partners.

 

I fas 2 har den inkuberade verksamheten nått en viss gräns då klara tecken på en livskraftig verksamhet finns men där ytterligare kapital krävs för att verksamheten skall kunna expandera. I denna fas kommer Willebrand Invest in och köper hela eller delar av bolaget och tillför ytterligare finansiering och/eller expertis.

 

I fas 3 har bolaget växt och står på egna ben både när det gäller kapital och kunskap med en god egen organisation som är rustade för global expansion. I denna fas gör Willebrand Invest en exit som antingen är fullständig eller till viss del.

På detta sätt skall Willebrand Invest skapa en god avkastning åt sina aktieägare samt fylla ett tomrum i kapitalismens näringskedja.